No Unit Layanan Layanan Tanggal Layanan NIK Nama
1 KANTOR KECAMATAN PASAR KEMIS KK 17/09/2021 360308xxxxxxxx08 ADE LUKMAN
2 KANTOR KECAMATAN PASAR KEMIS KTP 10/08/94 360318xxxxxxxx09 RINTIS MARDIKA SUNARTO
3 KANTOR KECAMATAN PASAR KEMIS KIA 17/09/2021 123456xxxxxxxx NAYAKA AHSAN ALHANAN